Raamatupidamisteenused

Pakume laia valikut raamatupidamisteenuseid, et täita Lätis tegutsevate ettevõtete erinevaid vajadusi. Meie raamatupidajad on keskendunud sellele, et pakkuda klientidele igakülgset tuge ja hoida nende raamatupidamisasjad laitmatus korras ning seeläbi aidata kaasa ettevõtte finantsstabiilsuse ning kredibiilsuse kasvule.

Miks otsustada Wisecounteri raamatupidamisteenuste kasuks?

  • Meie meeskonnal on põhjalikud teadmised Läti raamatupidamisstandarditest ja regulatsioonist. Lätis järgitakse siseriiklikke raamatupidamisstandardeid, mis on börsiettevõtete konsolideeritud finantsaruannete osas kooskõlla viidud rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega (IFRS). Väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel on aga võimalus kasutada lihtsustatud raamatupidamisstandardeid. Meie tagame, et teie ettevõte järgib nii kohalikke kui rahvusvahelisi eeskirju, minimeerides nii trahvide või viiviste riski.
  • Meie tugevuseks on täpne ja nõuetele vastav palgaarvestuse teostamine ning aruandlus. Lisaks maksudele ja tööandjaks olemisega seotud aruandlusele nõuavad Läti raamatupidamiseeskirjad ettevõtetelt ka muid spetsiifilisi aruandeid, mh aastaaruanne, maksudeklaratsioonid ja statistikaaruanded.

  • Meie meeskonnal on Läti maksuregulatsioonist põhjalik arusaam. Kuigi ka Läti kuulub Euroopa Liitu ja sõltub liiduriikidele kehtestatud üldreeglitest, kehtivad Lätis omad ja teiste riikide seadusandlusest mõnevõrra erinevad maksuseadused ja -eeskirjad, mis reguleerivad ettevõtte tulumaksu, käibemaksu, üksikisiku tulumaksu ja muid makse. Nende seadusaktide mõistmine ja järgimine on täpse finantsaruandluse ning maksude optimeerimise jaoks ülioluline.

  • Meie Läti üksuse raamatupidajad on sünnilt lätlased ja valdavad lisaks läti keelele ka inglise ning vene keelt. Kui Läti ärikeskkonnas on võimalik asju ajada ka vene ja inglise keeles, siis ametlik asjaajamine riigiasutustega toimub vaid riigikeeles, ehk läti keeles. Raamatupidamisdokumendid, sealhulgas finantsaruanded ja maksuavaldused, tuleb koostada läti keeles, mis nõuab keeleoskust või tõlketeenuse sisseostmist. Meie teenust kasutades ei pea te kasutama lisaks eraldiseisvat tõlketeenust ning samuti võite olla kindlad, et olete teile suunatud infost üheselt aru saanud.

  • Tagame piiriüleste tehingute korrektsuse ja tõrgeteta toimimise. Meie raamatupidajad tegelevad piiriüleste tehingutega igapäevaselt, kuna selline on meie kauaaegne kliendibaas. Meie kontoritevõrgustik teeb võimalikuks mugava suhtluse kohalikus keeles, mis loob eeldused sujuvaks ja probleemivabaks koostööks.

 

Usaldades Lätis ettevõtte raamatupidamise meie kätesse, saate keskenduda sellele, mis oluline – ehk oma ettevõtte arengule ja kasvule. Konsultatsioonisoovi korral võtke meiega ühendust täites allpoolse vormi.

Võtke meiega ühendust

  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.