Palgaarvestusteenus Lätis

Kasutades Wisecounteri palgaarvestusteenust, garanteerite endale meelerahu, sest teie töötajate palgad on Lätis täpselt ja korrektselt kalkuleeritud, töötasuga seonduvad maksud kajastatud ning aruandlus õigeaegne ning veatu.

Miks otsustada Wisecounteri palgaarvestusteenuse kasuks?

  • Meie raamatupidajad hoiavad end pidevalt kursis Läti muutuva seadusandlusega ning on peensusteni kursis töötasu maksmist reguleerivate õigusaktidega. Lätis tööandjaks olemist ja töötajate tasusid puudutav regulatsioon sarnaneb teiste Euroopa Liidu riikide seadustega, kuid sisaldab endas siiski teatud sisulisi ja tehnilisi erisusi. Näiteks on mikroettevõtetele kehtestatud maksualased erisused, sotsiaalmaksu puhul tuleb mängu solidaarsusmaksu küsimus, lisaks sellele on Lätis progresseeruv tulumaksusüsteem.

  • Tänu kauaaegsele kogemusele saame tagada, et teie töötajate palgaarvestus vastab nõuetele ja võtab arvesse vajalikud nüansid. Erinevate tähtaegadega arvestamine, Läti erisoodustuste olemuse mõistmine ning vajalike kalkulatsioonide tegemine töötasude arvestamisel, nagu ka kõikide asjakohaste deklaratsioonide täitmine Läti elektroonilises maksuameti keskkonnas on meie teenuse aluseks ja mööndusteta korrektselt teostatud.

  • Oleme abiks kollektiivlepingutest tulenevate probleemide ennetamisel ja lahendamisel. Lätis tegutsevad toimivate kollektiivlepingute alusel raudteetööliste ja ehitajate ametiühingud. Kuigi kollektiivlepingute järgmine ei ole Lätis ehk samal kõrgel tasemel, kui Soomes või Rootsis, on ametiühingute puhul siiski tegu arvestatavat mõju omavate organisatsioonidega. Näiteks näeb ehitustööliste kollektiivleping ette pideva palgakasvu ja koolituskompensatsiooni, samas annab leping tööandjatele õiguse lähtuda 6-kuulisest summaarsest tööaja arvestusest ja hüvitada ületunnid 50% ulatuses.

  • Palgaarvestust teenusena sisse ostes hoiab ettevõtja tavaliselt rahaliselt kokku ning samuti on sel juhul tagatud palgaandmetele suurem konfidentsiaalsus. Kuna palgaarvestuse teostamine on kohustuslik igale ettevõttele juba esimesest töötajast alates, on mõistlik leida endale usaldusväärne partner, kes antud tegevuse eest vastutab. Meie sagedasteks klientideks on Eesti ettevõtted, kes on asunud tütarettevõtte kaudu tegutsema ka Lätis. Ka siis, kui ettevõttel on Eestis oma raamatupidaja, ei oma ta enamasti pädevust, et teostada palgaarvestust, mis vastab Läti nõuetele, sh esitada lätikeelseid töötajatega seotud aruandeid.    

  • Teostame palgaarvestust Eesti lepingulistele töötajatele, kes on Lätis tööl lähetuse korras või püsivalt. Kuna meil on põhjalikud teadmised ja kogemused Eesti ja Läti kombineeritud palgaarvestuse teostamisel, saame garanteerida, et nii palgamaksed kui töötamisega seotud aruandlus vastavad mõlema riigi õigusaktidele ja kaitstud on nii tööandja kui töötajate huvid.
  • Aitame oma kliente soovi korral ka teiste tööõigusalaste küsimustega, nagu töölepingud, tööohutus, töövaidlused jne. Nagu ka Eestis, soovib ka Läti seadusandja tagada inimestele ausad ja ohutud, tervist mittekahjustavad töötingimused ja seetõttu on vajalik täita mitmeid reegleid ning omada korrektset dokumentatsiooni, mida nõudmise korral ametiasutusele esitada. Meie kogemus on näidanud, et kolmanda osapoole kaasamine tööalase vaidluse lahendamisel, annab tööandja jaoks märgatava kokkuhoiu ja välistab konflikti eskaleerumise. 

 

Kui alustate tegevust Lätis või on Läti juba teie püsivaks tegevuskohaks, saame aidata teil korraldada palgaarvestuse selliselt, et see on korrektne, legitiimne ja kulutõhus. Täitke allpoolne kontaktivorm ja andke meile oma soovidest teada.

Võtke meiega ühendust

  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.