Juriidiline nõustamine Lätis

Pole oluline, kus tegutsete, ettevõtlust puudutava seadusandluse järgimine on kohustuslik igal turul. Paindlikkuse ning samas korrektsuse annab usaldusväärne partner, kes konsulteerib, suunab ja aitab sisuliselt lahendada vajalikud juriidilised küsimused. Pakume ettevõtjatele igakülgset juriidilist tuge alates äriühingu loomisest Lätis kuni ettevõtte müügiks vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamiseni ja läbirääkimiste pidamiseni. Oleme abiks dispuutide lahendamisel nii lepitus- kui kohtumenetluse puhul.

Miks otsustada Wisecounteri teenuste kasuks?

  • Lätis ettevõtlusega alustajatele pakume firmade asutamisteenust ja valmistame ette tegutsemiseks ning töötajate palkamiseks vajaliku dokumentatsiooni. Nõustame  äriühingu vormi valimisest alates kuni ettevõtte registreerimiseni Läti äriregistris (Latvijas Republikas Uznemumu registrs). Aitame luua ja korrastada kogu vajaliku dokumentatsiooni, et tagada ettevõtte tegevuse vastamine Läti seadusandlusele.

  • Pakume juriidilist nõustamist ka nendele ettevõtetele, kes juba tegutsevad Lätis, kuid soovivad olla kindlad, et nende huvid on sealsel turul igakülgselt kaitstud. Pakume lepingute koostamis- ja hindamisteenust, samuti lepingute õiguspärasuse analüüsi, et kaitsta teie ettevõtte huve. Esindame teie ettevõtet meeleldi läbirääkimistel ning aitame leida partnereid, et saaksite oma äri viia järgmisele tasemele.

  • Oleme abiks Läti tööseadusandluses orienteerumisel. Pakume asjatundlikku nõu töölepingu küsimustes, samuti lepingute ülesütlemise protseduuride ja kollektiivlepingute täitmise osas. Aitame teil saada selgust lepingutega seatud eritingimustest ja kinni pidada muudest õigusaktidest, mille täitmine on teie ettevõtte tegevusvaldkonnas kohustuslik. 

  • Aitame lahendada ärialaseid konflikte ja töötame lahenduse nimel, mis esindab teie huve. Aitame ettevõtteid lepinguliste või muude ärialaste vaidluste lahendamisel esindades neid läbirääkimistel, samuti oleme abiks lepitusmenetluse või kohtuvaidluse korral.

  • Meie meeskond pakub juriidilist tuge ettevõtetele ühinemise, jagunemise ja osaluse omandamise korraldamisel. Teostame vajalikud ettevalmistused, esindame läbirääkimisel ja tagame protsessi kõikide etappide õiguspärasuse.

 

Meie poolt pakutav juriidilise nõustamise teenus tugineb kohaliku õigusraamistiku ja valdkonnapõhiste eeskirjade sügaval tundmisel. Võtke meiega ühendust, et saaksime teile õigusküsimuste lahendamisel kasulikud olla. 

Võtke meiega ühendust

  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.