Maksuarvestus ja -konsultatsioonid

Wisecounteri maksuarvestus- ja konsultatsiooniteenuste eesmärgiks on muuta klientide jaoks Läti maksusüsteemis orienteerumine võimalikult lihtsaks. Pakume teie firma eripäradest lähtuvat personaalset maksunõustamist, teostame finantsanalüüsi ja oleme abiks strateegilise lähemise loomisel, et aidata teie ettevõttel eesmärke saavutada ning finantstõhusust maksimeerida. 

Miks otsustada Wisecounteri maksunõustamisteenuse kasuks?

  • Meie konsultandid mõistavad Läti maksusüsteemi olemust ning nüansse ja oskavad teile soovitada sobivamaid lahendusi. Läti maksusüsteem hõlmab endas korporatiivset ja personaalset tulumaksu, sotsiaalkindlustusmakseid, solidaarsusmaksu, mikro-ettevõtete maksu, käibemaksu, aktsiisi- ja muid makse, mis on seotud teatud objektide või tegevustega (kinnisvara, transport jne). Kõikide maksuküsimustega tegeleb Lätis riigi maksuamet (Valsts ieņēmumu dienests), välja arvatud kinnisvaramaks, mida administreeritakse kohalike omavalitsuste poolt. Lätis kehtib alates 2018. aastast progresseeruv tulumaks. Suurema sissetulekuga isikutele kehtib ka solidaarsusmaks, millega on seotud näiteks sissemaksed sotsiaalkindlustussüsteemi. 

  • Rahvusvahelise maksuregulatsiooni tundmine võimaldab meil olla abiks ettevõtetele, kes tegelevad impordi või ekspordiga. Konsulteerime ka tehingute puhul, mida teostatakse seotud osapoolte vahel. Läti siirdehindade regulatsioon lähtub OECD standardist, seadustatud on dokumentatsiooni talletamise ning esitamise kohustus ja meetodid hinna õigluse määramiseks. Lätil on maksulepingud mitmete riikidega, et vältida topeltmaksustamist.

  • Täpsus ja tähtaegades püsimine on maksuküsimustes määrava tähtsusega ning loovad eeldused riskide minimeerimiseks. Läti maksuametile deklaratsioonide esitamine toimub elektroonilise keskkonna kaudu, mille ametlik asjaajamiskeel on läti keel. Raamatupidamisaruanded peavad olema vastavuses Lätis kehtivate nõuete ning standarditega ja samuti olema keeleliselt täpsed, et vältida asjatut ajakulu ja lisaküsimuste teket. Kuna läti keel sisaldab unikaalset tähemärgisüsteemi, mida ametnikud kohati punktuaalselt järgivad, on suur kasu raamatupidajast või nõustajast, kes valdab läti keelt nii kõnes kui kirjas. 

  • Meie raamatupidajad ja konsultandid omavad pikaajalist kogemust asjaajamise korraldamisel Läti maksuametiga. Sageli on seaduses sätestatut võimalik mõista üht- või teistmoodi. Kauaaegne koostöö klientidega erinevatest tegevusvaldkondadest on andnud meile praktilised teadmised ja väärtusliku kogemuse, kuidas maksualaseid küsimusi on kõige otstarbekam lahendada. Saame pakkuda oma klientidele sisulist tuge ja vajadusel võtta suhtluse maksuametiga enda kanda. 

 

Maksunormide ja -nõuete järgimine on igale ettevõttele ja eraisikule kohustuslik nii Lätis kui teistes riikides. Aitame lahendada maksuküsimused parimal võimalikul viisil. Konsultatsiooni kokku leppimiseks täitke allpoolne vorm. 

Võtke meiega ühendust

  • Kirjutage meile oma soovidest või probleemist, millele lahendust otsite.
  • Kui märkame, et vaja oleks esitada täpsustavaid küsimusi, võtab meie konsultant teiega ühendust või kutsub teid kohtumisele.
  • Peale vajaliku info kogumist koostame teile mittesiduva pakkumise, mille saadame teile e-postiga.